sveagruppen

Kontakta oss

Nedan finns adresser till våra kontor och kontaktuppgifter till några av våra nyckelpersoner.

Sveagruppen Tidnings AB

Box 1114, 721 28 Västerås
Besöksadress: Klockartorpsg. 14
Telefon vxl: 021-471 38 00

BertilBertil Pettersson , VD/Ansvarig utgivare
Telefon: 021-471 38 01 / 070-814 09 24
E-post: bertil.pettersson@sveagruppen.se

Agnetha Brolin, Ställföreträdande ansvarig utgivare
Telefon: 026-54 30 31
E-post: agnetha.brolin@sveagruppen.se

Thomas Ahlin, Redigering, Webb
Telefon: 021-471 38 07
E-post: thomas.ahlin@sveagruppen.se

Annette Grandin, Annonsproduktion
Telefon: 021-471 38 02
E-post: annette.grandin@sveagruppen.se

Eva-Marie Sahlin, Ekonomi och Personal Telefon: 021-471 38 30
E-post: eva-marie.sahlin@sveagruppen.se

Dalabygden

Redaktionschef: Niklas Lindh
Sveagtatan 1, 784 33 Borlänge
Besöksadress: Sveagatan 1
Mobil:070-346 77 30
E-post: niklas.lindh@sveagruppen.se
Hemsida: dalabygden.se

Gästriklands Tidning


Redaktionschef: Agneta Brolin
Storgatan 9-11, 806 45 Gävle
Telefon: 026-54 30 31
Mobil: 070-419 10 40
E-post: agneta.brolin@sveagruppen.se
Hemsida: gastriklandstidning.se

Svea Jord & Skog


Redaktör: Henrik Östensson
Box 220 84, 702 03 Örebro
Besöksadress: Södra Bangatan 6, Pålsboda
Telefon: 019-19 50 52
Mobil: 070-419 10 30
E-post: henrik.ostensson@sveagruppen.se
Hemsida: sveajordskog.se

Läns-Posten

Redaktionschef: Sofie Isaksson
Box 220 84, 702 03 Örebro
Besöksadress: Södra Bangatan 6, Pålsboda
Telefon: 019-19 50 54
E-post: sofie.isakssson@sveagruppen.se
Hemsida: lansposten.se

Sörmlandsbygden


Redaktionschef: Karina Frölund
Box 145, 641 22 Katrineholm
Besöksadress: Storgatan 23
Tel: 0150-501 59
Mobil: 070-764 38 94
E-post: karina.frolund
@sormlandsbygden.se

Hemsida: sormlandsbygden.se

Upplands Nyheter


Redaktionschef: Rose-Marie Eriksson
Box 323, 751 05 Uppsala
Besöksadress: Kungsängsvägen 31 A
Tel: 018-18 30 51
Mobil: 070-419 10 20
E-post: rose-marie.eriksson@sveagruppen.se
Hemsida: upplandsnyheter.se

Västmanlands Nyheter

Redaktionschef: Sandra Fonnison
Box 1114, 721 28 Västerås
Besöksadress: Klockartorpsgatan 14
Telefon: 021-471 38 12
E-post: sandra.fonnisson@sveagruppen.se
Hemsida: vastmanlandsnyheter.se