sveagruppen

Gävle

Från Riksväg 80 eller E4:
Sväng av mot GÄVLE NORRA. Följ sedan vägen (Hamnleden), den kommer ut vid travbanan.
Kör rakt fram vid trafikljusen och ta sedan höger precis efter viadukten. Ta höger igen vid nästa korsning.
Håll till vänster och sväng vänster i T-korsningen som ligger mitt i den skarpa kurvan.
Följ vägen (STRÖMSBROVÄGEN) förbi Bilmetro, över bron och ta vänster vid korsningen in på Storgatan.
Ta första infarten till vänster och åk ner på den stora parkeringen.
Gästriklands Tidning finns på andra våningen i det stora vackra tegelhuset.

Övriga orter:
· Västerås · Borlänge · Uppsala · Örebro