sveagruppen

Hitta till Tidningshuset i Västerås

Från Göteborg / Örebro:
Sväng av E18 mot sjukhuset. Sväng sedan höger över bron och fortsätt cirka 200 meter till första trafikljuset.
Sväng höger vid trafikljuset och sedan höger igen direkt efter bensinstationen.

Från Stockholm:
Sväng av E18 mot sjukhuset. Sväng direkt höger och kör cirka hundra meter till första trafikljuset.
Sväng höger vid trafikljuset och sedan höger igen direkt efter bensinstationen.

Övriga orter:
· Borlänge · Gävle · Uppsala · Örebro