sveagruppen

Företagets verksamhet

Sveagruppen Tidnings AB är utgivare av sex länstäckande endagarstidningar med utgivning 1 dag i veckan – Västmanlands Nyheter i Västmanland, Länsposten i Örebro län, Upplands Nyheter i Uppland, Gästriklands Tidning i Gästrikland, Dalabygden i Dalarna, Sörmlandsbygden i Sörmland.
Vi är även utgivare av branschtidningen Svea Jord & Skog.

 

Sveagruppen Tidnings AB:s verksamhet är förlagd till Borlänge, Gävle, Örebro, Katrineholm, Västerås och Uppsala. Västerås fungerar som företagets huvudort med den samlade administrationen och de gemensamma delarna av produktionen. På övriga orter finns i första hand redaktionell personal och säljare.